Tietosuojakäytäntö

Tietosuoja

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Elviirashopin verkkokaupan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Elviirashop verkkokaupalla on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä alla. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakaspalveluun myynti@elviirashop.fi

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivä 16.10.2022

1. Rekisterinpitäjä

Hoitola Serafiina

Pihkatie 8

18120 Heinola

Sähköposti: myynti@elviirashop.fi

Y-tunnus: 2459248-5

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Osoite: Hoitola Serafiina, Pihkatie 8, 18120 Heinola

Sähköposti: myynti@elviirashop.fi

3. Rekisterin nimi

Hoitola Serafiina asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarjoitus on mahdollistaa asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tuotteiden tarjoamisiin, myymiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • asiakkaan etu-ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • postiosoite
  • puhelinnumero
  • tiedot käsitellyistä tilauksista
  • tilausten mahdolliset Postin seurantatiedot
  • käyttäjätunnus
  • salasana
  • asiakasnumero

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkaan palveluun rekisteröityessä antamat tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään sekä asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla antamat tiedot asiakkaan pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa tuotetta. Muita säännönmukaisia tietolähteitä ei ole.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan rekisteriä hoitavat henkilöt sekä näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Ei säännömukaisia tietojen luovutuksia EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumista.

Asiakkaan ostaessa Elviirashopin tuotteita, on rekisterinpitäjällä oikeus ilmoittaa tilauksen käsittelyyn tarvittavat asiakkaan tiedot yhteistyökumppanille, esim. Posti. Asiakas saa halutessaan käytettävän yrityksen yhteystiedot ja rekisteriselosteen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain rekisteriasioista vastava henkilö.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevien tietojen käyttämistä suoramarkkinointiin ja -mainontaan sekä markkinointi- ja mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla siitä sähköisesti Elviirashopin sähköpostiin.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä Elviirashopin asiakasrekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisena rekisterinpitäjälle.

11. Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Asiakas voi korjata perustietojaan ollessaan kirjautuneena sisään. Asiakas itse vastaa tietojen oikeellisuudesta ja Hoitola Serafiina voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan tietoja, jotka ovat puutteellisia, virheellisiä tai vanhentuneita. Hoitola Serafiina ei tarkista ulkopuolisista lähteistä tietojen oikeellisuutta.